Regulamin


Regulamin serwisu randkowa.pl

Wszyscy użytkownicy którzy rejestrują się w serwisie, oraz z niego korzystają akceptują regulamin.

I. Definicje
1) Adres e-mail – poczta elektroniczna, której właścicielem jest Użytkownik, adres ten jest niezbędny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika. Adres e-mail podaje użytkownik podczas rejestracji konta w serwisie randkowa.pl
2) Facebook – serwis społecznościowy na którym użytkownicy mogą udostępniać materiały z portalu randkowa.pl
3) Hasło – ustalane przez użytkownika ciągi znaków, odpowiadające za dostęp do konta danego użytkownika.
4) Komentarz – opinia użytkownika serwisu pod zamieszczonym materiałem.
5) Konto Użytkownika – Indywidualna nazwa użytkownika, która jest wybrana przez niego podczas tworzenia profilu w serwisie.
6) Regulamin – zbiór zasad obowiązujący wszystkich użytkowników serwisu randkowa.pl
7) Serwis – Portal internetowy, na którym jest przechowywana treść pod adresem randkowa.pl
8) Treść – treść pod postacią obrazków/filmów/gifów na serwisie.

II. Ogólne Zasady korzystania z serwisu randkowa.pl
1) Regulamin ściśle określa zasady panujące na serwisie randkowa.pl
2) Korzystanie z Serwisu to wyrażenie zgody na warunki które są wymienione w powyższym regulaminie strony.
3) Serwis zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu użytkownikom którzy nagminnie łamią regulamin.
4) Serwis przeznaczony jest zarówno dla osób pełnoletnich jak i nieletnich jednak posiadających zgodę ich prawnego opiekuna.

III. Warunki, zakres korzystania i prawa użytkowników serwisu randkowa.pl
1) Korzystanie przez Użytkownika z serwisu randkowa.pl jest równoznaczne ze zapoznaniem, akceptacją i przestrzeganiem regulaminu strony.
2) Prawa użytkowników: – prawo do przeglądania treści umieszczonych w serwisie. – prawo do zamieszczania treści w serwisie. – prawo do oddawania głosu na poszczególne treści. – prawo do umieszczania treści w innych serwisach lub stronach które pochodzą z serwisu randkowa.pl
3) Usunięcie konta w serwisie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

IV. Rejestracja
1) Podczas procesu rejestracji użytkownik potwierdza akceptacje regulaminu.
2) Po procesie rejestracji użytkownik ma pełny dostęp do swojego konta na serwisie randkowa.pl

V. Prawa autorskie
1) Użytkownik korzystając z serwisu randkowa.pl poprzez umieszczanie treści pod postacią różnych materiałów bądź komentarzy potwierdza iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe, autorskie i jest gotowy do udzielania licencji, zgód i zezwoleń.
2) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane na serwisie.
3) Zamieszczane treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich oraz przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści, Komentarzy.
5) W przypadku wystąpienia niezgodnych z postanowieniami regulaminu treści, Serwis randkowa.pl jest uprawniony do usunięcia ich bądź usunięcia konta użytkownika który notorycznie narusza regulamin.
6) W przypadku jeżeli Serwis randkowa.pl zostanie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Serwisowi randkowa.pl równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny.

VI. Postanowienia końcowe.

Serwis randkowa.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Po każdej zmianie w regulaminie, użytkownik powinien się z nimi zapoznać.
Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia serwisu.

Serwis randkowa.pl jest serwisem niezależnym, nie mającym powiązań z żadnym serwisem randkowym.

Ponadto pragniemy poinformować iż wszystkie opinie i recenzje portali randkowych występujących w serwisie randkowa.pl są oparte na naszych subiektywnych przemyśleniach i obserwacjach.

Pragniemy nadmienić iż wszelkie zestawienia,rankingi,pozycje w rankingach itd. nie są podyktowane jakimikolwiek korzyściami majątkowymi wynikającymi z możliwych współprac z danymi portalami randkowymi. Wszelkie treści noszące znamiona materiałów sponsorowanych są oznaczone w sposób jasny i klarowny tak aby użytkownik końcowy nie miał co do tego faktu żadnej wątpliwości.

Należy pamiętać iż decyzja końcowa każdego użytkownika serwisu randkowa.pl co do zasadności użytkowania danego portalu randkowego powinna być podyktowana personalnymi względami i serwis randkowa.pl nie odpowiada za decyzje użytkowników tego portalu.

Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu portalu randkowa.pl